PROCEDURA OZONOWANIA

0,00 zł
Brutto
Ilość

Proces dezynfekcji ozonem możemy podzielić na 4 etapy:

Przygotowanie pomieszczenia.

Rozstawienie oraz włączenie generatorów ozonu.

Monitorowanie procesu: kontrola szczelności pomieszczenia, pomiar stężenia ozonu.

Zakończenie procesu: pomiar stężenia, wietrzenie pomieszczenia.

 

1. Przygotowanie pomieszczenia

Wynieść wszystkie rośliny oraz zwierzęta.

Akwarium może zostać – nie ma szkodliwości dla ryb.

Uszczelnić pomieszczenie: kratki wentylacyjne, drzwi i nieszczelne okna.

Wynieść dzieła sztuki: może nastąpić utlenianie się farby i blaknięcie kolorów.

Urządzenia elektroniczne, takie jak komputer czy telewizor można owinąć folią typu stretch.

 

2. Rozstawienie oraz włączenie generatorów ozonu

Urządzenie ustawiamy w rogu pomieszczenia. Jeśli mamy dwa urządzenia, ustawiamy je na przeciwległych ścianach.
Ozonowanie dwoma urządzeniami jest bardziej efektywne i gwarantuje lepsze rozprowadzenie ozonu w kubaturze pomieszczenia.

WAŻNE! Nie stawiamy urządzeń na podłodze, tylko na podwyższeniu, np. na krześle, stole, itp.
Ozon jest prawie dwukrotnie cięższy od powietrza i będzie osadzał się na podłodze. 

NASZA RADA: W celu lepszego rozprowadzenia ozonu można wykorzystać dodatkowe wentylatory do zawirowania powietrza.

Urządzenie podłączamy do gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową na urządzeniu.

Ustawiamy na programatorze czas procesu ozonowania i włączamy generator ozonu przyciskiem MANUAL.

Opuszczamy pomieszczenie i pamiętamy o zabezpieczeniu go przed wejściem osób trzecich!
Pomieszczenie powinno być oznakowane tablicą: UWAGA! DEZYNFEKCJA OZONEM – WSTĘP WZBRONIONY

 

3. Monitorowanie procesu ozonowania

Podczas procesu ozonowania musimy kontrolować szczelność pomieszczenia, aby mieć pewność, że ozon nie wydostaje się z ozonowanego pomieszczenia, np. na klatkę schodową, korytarz, gdzie mogą przebywać ludzie lub zwierzęta.

Zaleca się monitorowanie stężenia ozonu w pomieszczeniu dla upewnienia się, że osiągnięto właściwe stężenie ozonu dla prawidłowej i skutecznej dezynfekcji – 10 ppm przez okres minimum 30 minut.

Wyniki pomiaru posłużą do przedstawienia ich w protokole przeprowadzonej dezynfekcji.

Pomiar stężenia ozonu jest ważny dla ewentualnego wydłużenia lub skrócenia czasu zabiegu.

 

4. Zakończenie procesu ozonowania

Zakończenie pracy ozonatora nastąpi automatycznie po ustawionym na programatorze czasie.

Bezpośrednio po zakończeniu pracy ozonatora możemy wejść do pomieszczenia w masce i okularach ochronnych.

Jeśli nie dysponujemy maską, należy odczekać 30 minut, aby nastąpił rozpad ozonu na tlen.

Po 30 minutach wejście do pomieszczenia jest bezpieczne.

Po wejściu wietrzymy pomieszczenie przez czas ok. 15 minut, aż do uzyskania bezpiecznego stężenia (0,1 ppm).

Jeśli nikt nie będzie korzystał z pomieszczenia, możemy go nie wietrzyć i pozwolić, aby ozon sam uległ rozpadowi.

Zapach ozonu może utrzymywać się po procesie ozonowania i wywietrzeniu pomieszczenia i nie świadczy o jego obecności.

Pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.

 

WSKAZÓWKI

W przypadku dezynfekcji wielu mniejszych pomieszczeń, możemy ozonować pomieszczenie po pomieszczeniu.

Jeżeli pomieszczenia łączą się z korytarzem, który można zamknąć i odizolować od pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie, można ozonować wszystkie pomieszczenia razem z korytarzem.

Wówczas należy zastosować wentylatory, które wprowadzają ozon w cyrkulację, aby dotarł do każdego miejsca.

Lepiej użyć dwóch mniej wydajnych ozonatorów zamiast jednego. Proces będzie krótszy, a efekt dezynfekcji skuteczniejszy.

Nie jest konieczne posiadanie maski ochronnej i miernika ozonu pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Po włączeniu ozonatora opuszczamy pomieszczenie, zanim generator ozonu wytworzy stężenie powyżej 0,5 ppm. Trwa to zwykle ok. 2-3 minuty.

Ozonator po czasie, jaki ustawimy na programatorze sam się wyłączy i po 20-30 minutach ozon w wyniku rozpadu osiągnie bezpieczne stężenie.
Wówczas możemy wejść, aby przewietrzyć pomieszczenie.

Podczas procesu ozonowania pomiar stężenia ozonu nie jest konieczny, jeżeli dobieramy wydajność ozonatora do powierzchni według poniższej tabeli. 
Tabela powstała doświadczalnie i gwarantuje przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji.

 

10 Przedmioty